Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

  Her kan man skrive inn og lenke til sykdommer man sliter med om det skulle være enten fysisk eller psykisk.

  Legger inn de som er skrevet om i den gamle tråden, men håper at den nye skal være mer åpen for alle sykdommer og ikke bare handicap.

 • #2
  Sv: Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

  Diabetes mellitus type 1 (sukkersyke)

  er en tilstand med vedvarende forhøyet blodsukker som skyldes mangel på det blodsukkersenkende hormonet insulin.
  Det er en livslang tilstand man kan leve godt med,
  men det er også en tilstand man kan dø av ved utilfredsstillende behandling.

  Debuterer som regel akutt,
  selv om sykdomsutviklingen kan ha tatt lang tid.
  Pasientene har nedsatt allmenntilstand, er tørste, produserer uvanlig store mengder urin og de taper vekt.
  Blodsukkeret kan bli så høyt at pasienten blir omtåket eller utvikler koma.
  Motsatt kan blodsukkeret bli så lavt at det fører til personlighetsendringer og (insulin)sjokk.

  kan debutere i alle aldre,
  men som regel før 40 år.
  De siste 30 årene er sykdomsforekomsten blitt tredoblet.
  Det er geografiske forskjeller i hyppigheten av type 1-diabetes.
  Lavest antall nye tilfeller finner vi i Nord-Norge,
  høyest på Vestlandet og i Midt-Norge.  Hva er type 2 diabetes
  Diabetes mellitus, sukkersyke,
  er en tilstand og ikke en sykdom.
  Tilstanden varer livet ut og er karakterisert ved et
  vedvarende forhøyet blodsukker.
  Gjennom riktig behandling kan man leve godt med tilstanden og forhindre at den utvikler seg til å bli en sykdom.
  Motsatt vil dårlig behandling kunne gi alvorlige og dødelige komplikasjoner.
  Insulin er et hormon som har hovedansvaret for å regulere sukkeromsetningen i kroppen.
  Ved type 2-diabetes,
  er det mangel på hormonet insulin samtidig som det eksisterende insulinet virker dårlig.
  Insulinmangelen er dog ikke så omfattende som ved type 1, ungdomsdiabetes,
  som gjerne debuterer før 20 års alderen.
  Type 2-diabetes debuterer gjerne etter 40 års alderen,
  men kan også opptre tidligere.
  Ca 2-2,5% av befolkningen har diabetes mellitus.
  80-90% har type 2 og halvparten av disse er over 65 år.
  De siste 30 årene har det vært en tredobling i antall pasienter med diabetes mellitus.
  Sykdomsforekomsten øker med økende alder,
  og blant dem over 70 år har ca 10% diabetes.
  Asiatiske innvandrere har en høy forekomst av type 2-diabetes i ung alder.

  Hvis dere vil lese mer om diabetes står det mer her:
  http://www.diabetes.no/no/Om_diabetes/
  Last edited by Callie; 07-08-11, 13:52.

  Comment


  • #3
   Sv: Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

   Epilepsi
   Epilepsi er ikke en sykdom,
   men et symptom på forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen.
   Årsaken til epilepsien varierer fra person til person,
   og åbken kan være knyttet til nesten alle former for sykdom eller skader på hjernen.
   I over halvparten av tilfellene klarer man
   imidlertid ikke å påvise noen sikker årsak.
   Et epileptisk anfall er uttrykk for en forbigående
   funksjonsforstyrrelse i hjernen.
   Det skyldes en plutselig og ukontrollert forstyrrelse av hjernebarkens elektriske aktivitet.
   Alle mennesker kan i prinsippet få et epileptisk anfall under spesielle påkjenninger eller ved visse sykdommer.
   Personer med epilepsi har en lavere anfallsterskel enn andre, og har derfor tendens til gjentatte anfall.
   De ulike anfallstypene
   Epileptiske anfall deles grovt i to hovedgrupper,
   kalt generaliserte og partielle,
   avhengig av hvor i hjernen anfallet starter.
   Et anfall som ser ut til å starte over hele hjernen samtidig kalles generalisert,
   mens et anfall som starter i ett bestemt område kalles partielt.
   Generaliserte anfall
   Pasienten mister som regel bevisstheten,
   faller, stivner først i kroppen for deretter å få kramper både i armer og ben.
   Under anfallet kan pustebevegelsene stanse,
   og det kan komme fråde fra munnen.
   Av og til kan det være ufrivillig avgang av urin og avføring.
   Disse anfallene omtales gjerne som generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK).
   Man kan dele GTK-anfallene inn i flere undergrupper,
   avhengig av hvordan de arter seg.
   Generaliserte anfall med bevissthetstap og kramper kalles ofte for grand mal-anfall.
   Generaliserte anfall uten fullt bevissthetstap og kramper kalles gjerne abscenser eller petit mal-anfall.

   Partielle anfall
   Til forskjell fra generaliserte anfall,
   som starter i hele hjernen samtidig,
   vet man at partielle anfall kun rammer en del av hjernen.
   Man deler gjerne inn i enkle partielle og komplekse partielle anfall, avhengig av hvordan anfallene arter seg.
   Disse anfallene varierer svært i utforming avhengig av hvilket område i hjernen de springer ut fra.
   Ved enkle partielle anfall er bevisstheten hele tiden er bevart,
   mens den er redusert ved komplekse partielle anfall.
   Hos pasienter med komplekse anfall ser man ofte at de blir fraværende, stopper å snakke, kan fomle med klærne, gjøre tyggebevegelser, fukte leppene, svelge, repetere om og om igjen ting de holder på med.
   Noen kan reise seg og gå litt planløst rundt.
   Partielle anfall med sekundær generalisering
   Både enkle og komplekse partielle anfall kan gå over i et generalisert anfall, oftest et GTK anfall.


   Vil dere lese mer om epiulepsi se her:
   http://www.epilepsi.no/medisinsk-/hva-er-epilepsi/
   Last edited by Callie; 07-08-11, 13:53.

   Comment


   • #4
    Sv: Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

    Dette er Tinnitus


    Tinnitus er en uønsket, ukontrollerbar lyd som ikke skyldes lyder i den tinnitusrammedes omgivelser.
    • Tinnitus i seg selv er ingen sykdom, men et symptom på en tilstand som kan ha mange årsaker. Vanligst er det at tinnitus utløses av sykdom eller skade i det indre øret, for eksempel larm- og støyskader.
    • Fortellingene om hvordan tinnitus arter seg er mange: - Som å sette støvsugerløpet over øret å skru på støvsugeren, beskriver én. - Som å konstant høre den hvinende lyden av toget som bremser inn mot stasjonen, er et annet vitnesbyrd. - Som å ha røykvarsleren gående for fullt hele døgnet, sier en tredje.
    • Ifølge forskningen er over en halv million nordmenn rammet av øresus. Halvparten av dem er rammet av angst og depresjoner. 35.000 nordmenn har vesentlig redusert livskvalitet følge av tinnitus. 20.000 nordmenn har kronisk og invalidiserende tinnitus, noe som innebærer at de ikke er i stand til å mestre sin egen hverdag.
    • Tinnitus rammer alle: unge, gamle, kvinner, menn, hørselsskadede og normalthørende.
    • Uansett utløsende årsak regnes hjernens behandling av lyden å være svært viktig for forståelsen av tinnitus. Problemet er ikke egentlig selve lyden, men måten hjernen knytter lyden til negative følelser og kroppslige reaksjoner på. Slike mekanismer kan få kroppen til å gå i ”alarmberedskap” og aktivere fysiologiske forsvarsreaksjoner på grunn av lyden.
    • Heldigvis er kroppen i stand til å avlære seg slike feilreaksjoner. Dette kalles habituering (tilvenning) til lyden. Noen tinnitusrammede klarer å gå gjennom denne prosessen på egen hånd, mens andre trenger støtte fra helsepersonell. Flere sykehusmiljøer har begynt å bygge opp et tilbud, og det er varslet tiltak fra sentrale helsemyndigheter, men ennå er tilbudet mangelfullt eller fraværende i store deler av Norge.
    • En rekke historiske personer og kjendiser har vært/er rammet av tinnitus, blant andre: Martin Luther, Ludvig van Beethoven, Vincent van Gogh, Sting, Peter Gabriel, Lars Ullrich fra Metallica, Sylvester Stallone, William Shatner, Barbra Streisand. I Norge har en rekke kjente DJ´er stått frem med tinnitus, samt kjendiser som Ole Gunnar Fidjestøl, Kine Hellebust og Viggo Sandvik. Likevel er det mange som vegrer seg for å gi tinnituslidelsen et ansikt.

    Comment


    • #5
     Sv: Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

     Skal skrive litt om døve oxo men begynner med litt om tegnspråk
     Tegnspråk
     Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som er naturlig utviklet blant døve. Det betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer helt uavhengig av lyd. Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bestemte bevegelser av hendene, armene, ansiktet, hodet og kroppen.

     Talespråk er i motsetning til tegnspråk basert på lyd og hørsel. Det er et såkalt vokalt-auditivt symbolsystem. Forskjellen mellom tegnspråk og talespråk er altså stor, men begge språklige symbolsystemer er verbale, meningsbærende, spontane og naturlige.

     Tegnspråk inneholder lånte elementer fra talespråk. Dette er naturlig, fordi brukerne av tegnspråk lever i et talespråklig samfunn der tegnspråk tradisjonelt sett har vært et lavstatusspråk. Lån fra talespråk til tegnspråk er noe forskjellig fra lån mellom talespråk. Tegnspråk produseres ikke med stemmen, og det oppfattes ikke med hørselen. Lån som forekommer i tegnspråk, kan være lån av munnstillinger fra talespråklige ord, eller det kan være lån fra skriftspråk. Via håndalfabet kan ord bokstaveres, og bokstaverte ord kan utvikles til tegn. Lån fra ett språk til et annet er en språkpåvirkning som ikke må forveksles med blandingsformer av språk.

     Grunnlaget for moderne språkvitenskap ble lagt i Hellas og India for hele 2500 år siden. Forskning om tegnspråk begynte først for alvor med William C. Stokoe i 1960, da han ga ut sin redegjørelse om strukturen i amerikansk tegnspråk. Forskning på tegnspråk er altså nytt, men den har likevel rukket å bidra til å heve språkets status slik at det er på vei til å bli akseptert som et fullverdig og funksjonelt språk også utenfor kretsen av språkforskere
     Det var neimen ikke lett å finne info om hva døvhet var men fant litt på en dansk side ihvertfall


     Hvordan defineres døvhed?


     Døvhed defineres forskelligt, alt efter hvem der spørges.

     Døve selv definerer en døv som en person med høretab som bruger tegnsprog, identificerer sig med andre døve, vælger deres vigtigste sociale kontakter blandt andre døve, og deltager i døves kulturelle liv.

     Medicinsk betegnes en døv som en person med en målelig grad af høretab, hvor et gennemsnit af hørenedsættelsen på frekvenserne 250 - 4000 Hz er større end 95 dB.

     Hørepædagogisk betegnes en døv som en person som ikke ved hjælp af høreapparat-behandling kan opnå hørelse nok til at få en social kommunikation.

     Grader af hørenedsættelse

     Normal hørelse har et gennemsnitligt høretab på 0 - 19 dB.

     Et lille høretab har et gennemsnitligt høretab på 20 – 40 dB.

     Et middelstort høretab har et gennemsnitligt høretab 41 – 70 dB.

     Et svært høretab har et gennemsnitligt høretab på 71 – 95 dB.

     Døvhed har et gennemsnitligt høretab på 95 dB og derover. Man måler indtil 120 dB.

     Comment


     • #6
      Sv: Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

      Om nyresvikt og transplantasjon les mer her

      Comment


      • #7
       Sv: Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

       Her kan man lese om Fibromyalgi:

       http://www.helsenett.no/index.php?op...7089&Itemid=65

       http://no.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgi

       http://nhi.no/sykdommer/muskel-skjel...sikt-1193.html

       Comment


       • #8
        Sv: Infotråd om div fysiske/psykiske lidelser

        postpartum depresjon:

        Her kan man lese om fødselsdeprejon:
        http://www.fhi.no/eway/default.aspx?...:5647:26:::0:0

        Comment

        Working...
        X